บทความ

ของพรีเมี่ยม เชื่อว่าหลายท่านจะต้องเคยได้ยิน และอาจจะเคยได้รับแจก ของพรีเมี่ยมมาบ้างแล้ว แต่หากจะมีท่านใดบ้างที่จะเข้าใจเป้าหมายต่างๆของการจัดทำ สินค้าพรีเมี่ยมไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในการจดจำแบรนด์ เพื่อแทนคำขอบคุณ เพื่อสร้างมิตรภาพอันดีกับลูกค้า บทความต่างๆต่อไปนี้จะนำท่านไปทำความรู้จักกับ "สินค้าพรีเมี่ยม" ได้มากขึ้นอย่างแน่นอน